USLOVI KORIŠĆENJA


PREGLED

Ovom veb-stranicom upravlja Namestaj Prodaja. Na celom sajtu termini „mi”, „nas” i „naš” odnose se na Namestaj Prodaja. Namestaj Prodaja nudi ovu veb stranicu, uključujući sve informacije, alate i usluge dostupne sa ovog sajta vama, korisniku, pod uslovom da prihvatite sve odredbe, uslove, politike i obaveštenja koja su ovde navedena.

Posetom našem sajtu i/ili kupovinom nečega od nas, vi učestvujete u našoj „Usluzi“ i saglasni ste da ćete biti obavezani sledećim odredbama i uslovima („Uslovi korišćenja“, „Uslovi“), uključujući te dodatne odredbe i uslove i politike referenciran ovde i/ili dostupan preko hiperlinka. Ovi Uslovi korišćenja usluge se primenjuju na sve korisnike sajta, uključujući bez ograničenja korisnike koji su pretraživači, prodavci, klijenti, trgovci i/ili saradnici sadržaja.
Pažljivo pročitajte ove Uslove korišćenja usluge pre nego što pristupite našoj veb stranici ili je koristite. Pristupanjem ili korišćenjem bilo kog dela sajta, saglasni ste da budete obavezani ovim Uslovima korišćenja usluge. Ako se ne slažete sa svim odredbama i uslovima ovog ugovora, onda ne možete pristupiti veb stranici niti koristiti bilo koju uslugu. Ako se ovi Uslovi korišćenja usluge smatraju ponudom, prihvatanje je izričito ograničeno na ove Uslove korišćenja usluge.

Sve nove funkcije ili alati koji se dodaju trenutnoj prodavnici takođe podležu Uslovima korišćenja usluge. Na ovoj stranici u bilo kom trenutku možete pregledati najnoviju verziju Uslova korišćenja usluge. Zadržavamo pravo da ažuriramo, promenimo ili zamenimo bilo koji deo ovih Uslova korišćenja usluge objavljivanjem ažuriranja i/ili promena na našoj veb stranici. Vaša je odgovornost da periodično proveravate da li ima promena na ovoj stranici. Vaše dalje korišćenje ili pristup veb lokaciji nakon objavljivanja bilo kakvih promena predstavlja prihvatanje tih promena.
Naša prodavnica je smeštena na Shopifi Inc. Oni nam pružaju platformu za onlajn e-trgovinu koja nam omogućava da vam prodajemo naše proizvode i usluge.

ODELJAK 1 – USLOVI ONLINE PRODAVNICE

Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja usluge, izjavljujete da ste najmanje punoletni u svojoj državi ili pokrajini prebivališta, ili da ste punoletni u svojoj državi ili pokrajini prebivališta i da ste nam dali svoj pristanak da dozvolite bilo kom od vaših maloletnih zavisnih lica da koriste ovaj sajt.

Ne smete da koristite naše proizvode u bilo koju nezakonitu ili neovlašćenu svrhu, niti smete, korišćenjem Usluge, kršiti bilo koje zakone u vašoj jurisdikciji (uključujući, ali ne ograničavajući se na zakone o autorskim pravima).

Ne smete prenositi nikakve crve ili viruse ili bilo koji kod destruktivne prirode.

Kršenje ili kršenje bilo kog od uslova će rezultirati trenutnim prekidom vaših Usluga.

  1. DEO – OPŠTI USLOVI

Zadržavamo pravo da odbijemo uslugu bilo kome iz bilo kog razloga u bilo koje vreme.

Razumete da se vaš sadržaj (ne uključujući informacije o kreditnoj kartici) može preneti nešifrovan i da uključuje (a) prenos preko različitih mreža; i (b) promene radi usklađivanja i prilagođavanja tehničkim zahtevima povezujućih mreža ili uređaja. Informacije o kreditnoj kartici su uvek šifrovane tokom prenosa preko mreža.

Saglasni ste da nećete umnožavati, umnožavati, kopirati, prodavati, preprodavati ili iskorišćavati bilo koji deo Usluge, korišćenje Usluge ili pristup Usluzi ili bilo koji kontakt na veb lokaciji preko koje se usluga pruža, bez naše izričite pismene dozvole .

Naslovi koji se koriste u ovom ugovoru uključeni su samo radi pogodnosti i neće ograničavati ili na bilo koji drugi način uticati na ove Uslove.
ODELJAK 3 – TAČNOST, KOMPLETNOST I PRAVOvremenost INFORMACIJA

Ne snosimo odgovornost ako informacije dostupne na ovom sajtu nisu tačne, potpune ili aktuelne. Materijal na ovom sajtu je dat samo za opšte informacije i ne treba se na njega oslanjati ili koristiti kao jedini osnov za donošenje odluka bez konsultovanja primarnih, tačnijih, potpunijih ili pravovremenijih izvora informacija. Svako oslanjanje na materijal na ovom sajtu je na sopstveni rizik.

Ovaj sajt može da sadrži određene istorijske informacije. Istorijske informacije, nužno, nisu aktuelne i date su samo za vašu referencu. Zadržavamo pravo da izmenimo sadržaj ovog sajta u bilo kom trenutku, ali nemamo obavezu da ažuriramo bilo koju informaciju na našem sajtu. Saglasni ste da je vaša odgovornost da nadgledate promene na našem sajtu.
DEO 4 – IZMENE USLUGE I CENA

Cene naših proizvoda su podložne promeni bez prethodne najave.

Zadržavamo pravo da u bilo kom trenutku izmenimo ili prekinemo uslugu (ili bilo koji njen deo ili sadržaj) bez prethodnog obaveštenja.

Nećemo biti odgovorni vama ili bilo kom trećem licu za bilo kakvu modifikaciju, promenu cene, suspenziju ili prekid usluge.
ODELJAK 5 – PROIZVODI ILI USLUGE (ako je primenljivo)

Određeni proizvodi ili usluge mogu biti dostupni isključivo na mreži preko veb stranice. Ovi proizvodi ili usluge mogu imati ograničene količine i podležu vraćanju ili razmeni samo u skladu sa našom Politikom vraćanja.

Uložili smo sve napore da prikažemo što je moguće tačnije boje i slike naših proizvoda koji se pojavljuju u prodavnici. Ne možemo garantovati da će prikaz bilo koje boje na monitoru vašeg računara biti tačan.
Zadržavamo pravo, ali nismo obavezni, da ograničimo prodaju naših proizvoda ili usluga na bilo koju osobu, geografski region ili jurisdikciju. Ovo pravo možemo iskoristiti od slučaja do slučaja. Zadržavamo pravo da ograničimo količine proizvoda ili usluga koje nudimo. Svi opisi proizvoda ili cene proizvoda podložni su promeni u bilo kom trenutku bez prethodnog obaveštenja, po našem sopstvenom nahođenju. Zadržavamo pravo da obustavimo bilo koji proizvod u bilo kom trenutku. Svaka ponuda za bilo koji proizvod ili uslugu napravljena na ovom sajtu je nevažeća tamo gde je zabranjena.

Ne garantujemo da će kvalitet bilo kog proizvoda, usluga, informacija ili drugog materijala koji ste kupili ili nabavili ispuniti vaša očekivanja, ili da će sve greške u usluzi biti ispravljene.
ODELJAK 6 – TAČNOST INFORMACIJA O NAKLADU I RAČUNU

Zadržavamo pravo da odbijemo bilo koju porudžbinu koju naručite kod nas. Možemo, po sopstvenom nahođenju, ograničiti ili otkazati količine kupljene po osobi, po domaćinstvu ili po porudžbini. Ova ograničenja mogu uključivati porudžbine koje se šalju sa ili pod istim korisničkim nalogom, istom kreditnom karticom i/ili porudžbinama koje koriste istu adresu za obračun i/ili isporuku. U slučaju da izvršimo promenu ili otkažemo porudžbinu, možemo pokušati da vas obavestimo tako što ćemo kontaktirati e-poštu i/ili adresu za obračun/telefon koji ste dobili u trenutku kada je porudžbina napravljena. Zadržavamo pravo da ograničimo ili zabranimo porudžbine za koje se, prema našoj proceni, čini da su dali dileri, preprodavci ili distributeri.
Saglasni ste da pružate aktuelne, potpune i tačne informacije o kupovini i nalogu za sve kupovine obavljene u našoj prodavnici. Saglasni ste da ćete odmah ažurirati svoj nalog i druge informacije, uključujući vašu adresu e-pošte i brojeve kreditnih kartica i datume isteka, kako bismo mogli da završimo vaše transakcije i kontaktiramo vas po potrebi.

Za više detalja, pogledajte našu Politiku vraćanja.
ODELJAK 7 – OPCIJSKI ALATI

Možemo vam omogućiti pristup alatima trećih strana nad kojima niti nadgledamo niti imamo bilo kakvu kontrolu niti unos.

Potvrđujete i slažete se da pružamo pristup takvim alatima „kao što jesu“ i „kako su dostupni“ bez ikakvih garancija, izjava ili uslova bilo koje vrste i bez ikakvog odobrenja. Nećemo imati nikakvu odgovornost koja proizilazi iz ili se odnosi na vašu upotrebu opcionih alata trećih strana.

Bilo koje vaše korišćenje opcionih alata ponuđenih preko sajta je u potpunosti na vaš sopstveni rizik i diskreciono pravo i trebalo bi da se uverite da ste upoznati i da odobravate uslove pod kojima alatke obezbeđuju relevantni dobavljač(i) treće strane.

Takođe možemo, u budućnosti, ponuditi nove usluge i/ili funkcije putem veb stranice (uključujući objavljivanje novih alata i resursa). Takve nove funkcije i/ili usluge će takođe biti predmet ovih Uslova korišćenja usluge.
ODELJAK 8 – VEZE TREĆIH LICA

Određeni sadržaj, proizvodi i usluge dostupni putem naše usluge mogu uključivati materijale trećih strana.

Veze trećih strana na ovom sajtu mogu da vas usmere na veb stranice trećih strana koje nisu povezane sa nama. Nismo odgovorni za ispitivanje ili procenu sadržaja ili tačnosti i ne garantujemo i nećemo imati nikakvu odgovornost za bilo kakve materijale ili veb lokacije trećih strana, ili za bilo koji drugi materijal, proizvode ili usluge trećih strana.

Ne snosimo odgovornost za bilo kakvu štetu ili štetu u vezi sa kupovinom ili korišćenjem robe, usluga, resursa, sadržaja ili bilo koje druge transakcije izvršene u vezi sa bilo kojim veb-sajtom trećih strana. Pažljivo pregledajte politike i prakse treće strane i uverite se da ih razumete pre nego što se upustite u bilo koju transakciju. Žalbe, tvrdnje, nedoumice ili pitanja u vezi sa proizvodima trećih strana treba da budu upućene trećoj strani.
DEO 9 – KOMENTARI KORISNIKA, POVRATNE INFORMACIJE I DRUGI PODNESCI

Ako, na naš zahtev, pošaljete određene konkretne podneske (na primer, konkurse) ili bez našeg zahteva, šaljete kreativne ideje, sugestije, predloge, planove ili druge materijale, bilo onlajn, putem e-pošte, poštom ili na drugi način (zajedno, ‘komentari’), saglasni ste da možemo, u bilo kom trenutku, bez ograničenja, uređivati, kopirati, objavljivati, distribuirati, prevoditi i na bilo koji drugi način koristiti u bilo kom mediju sve komentare koje nam prosledite. Mi smo i nećemo biti u obavezi (1) da bilo kakve komentare čuvamo u poverljivosti; (2) da plati nadoknadu za bilo kakve komentare; ili (3) da odgovorite na bilo kakve komentare.
Možemo, ali nemamo obavezu, da nadgledamo, menjamo ili uklanjamo sadržaj za koji po sopstvenom nahođenju utvrdimo da je nezakonit, uvredljiv, preteći, klevetnički, klevetnički, pornografski, opscen ili na drugi način neprikladan ili da krši intelektualnu svojinu bilo koje strane ili ove Uslove korišćenja usluge .
Saglasni ste da vaši komentari neće kršiti nijedno pravo treće strane, uključujući autorska prava, žig, privatnost, ličnost ili druga lična ili vlasnička prava. Dalje se slažete da

Vaši komentari neće sadržati klevetnički ili na drugi način nezakonit, uvredljiv ili opscen materijal, niti sadržati bilo koji kompjuterski virus ili drugi zlonamerni softver koji bi na bilo koji način mogao da utiče na rad Usluge ili bilo koje srodne veb stranice. Ne smete da koristite lažnu adresu e-pošte, da se pretvarate da ste neko drugi osim sebe, ili da na drugi način obmanjujete nas ili treća lica u pogledu porekla bilo kakvih komentara. Vi ste isključivo odgovorni za sve komentare koje date i njihovu tačnost. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za bilo kakve komentare koje ste postavili vi ili bilo koje treće lice.

DEO 10 – LIČNI PODACI

Vaše dostavljanje ličnih podataka putem prodavnice regulisano je našom politikom privatnosti. Da biste videli našu Politiku privatnosti.
DEO 11 – GREŠKE, NETAČNOSTI I PROPUSTI

Povremeno se na našem sajtu ili u Servisu mogu pojaviti informacije koje sadrže štamparske greške, netačnosti ili propuste koji se mogu odnositi na opise proizvoda, cene, promocije, ponude, troškove isporuke proizvoda, vreme tranzita i dostupnost. Zadržavamo pravo da ispravimo sve greške, netačnosti ili propuste, i da promenimo ili ažuriramo informacije ili otkažemo porudžbine ako je bilo koja informacija u Servisu ili na bilo kojoj povezanoj veb stranici netačna u bilo kom trenutku bez prethodnog obaveštenja (uključujući i nakon što ste poslali svoju porudžbinu) .

Ne preuzimamo nikakvu obavezu da ažuriramo, izmenimo ili pojasnimo informacije u Usluzi ili na bilo kom povezanom veb sajtu, uključujući, bez ograničenja, informacije o cenama, osim u slučajevima kada je to propisano zakonom. Nijedan određeni datum ažuriranja ili osvežavanja koji se primenjuje na Uslugu ili na bilo koju srodnu veb lokaciju ne bi trebalo da se smatra da bi ukazao na to da su sve informacije u Usluzi ili na bilo kojoj povezanoj veb lokaciji izmenjene ili ažurirane.
ODELJAK 12 – ZABRANJENA UPOTREBA

Pored drugih zabrana navedenih u Uslovima korišćenja usluge, zabranjeno vam je korišćenje sajta ili njegovog sadržaja:
(a) za bilo koju nezakonitu svrhu; (b) da podstiče druge da izvrše ili učestvuju u bilo kojoj nezakonitoj radnji; (c) da prekrši bilo koje međunarodne, savezne, pokrajinske ili državne propise, pravila, zakone ili lokalne uredbe; (d) da kršimo ili kršimo naša prava intelektualne svojine ili prava intelektualne svojine drugih; (e) da uznemirava, zlostavlja, vređa, nanosi štetu, kleveta, kleveta, omalovažava, zastrašuje ili diskriminiše na osnovu pola, seksualne orijentacije, vere, etničke pripadnosti, rase, starosti, nacionalnog porekla ili invaliditeta; (f) da podnese lažne ili obmanjujuće informacije;
(g) da otprema ili prenosi viruse ili bilo koju drugu vrstu zlonamernog koda koji će ili može biti korišćen na bilo koji način koji će uticati na funkcionalnost ili rad Usluge ili bilo koje srodne veb stranice, drugih veb lokacija ili Interneta; (h) za prikupljanje ili praćenje ličnih podataka drugih; (i) slati neželjenu poštu, phish, farmaciju, izgovor, pauk, puzati ili skraćivati; (j) za bilo koju nepristojnu ili nemoralnu svrhu; ili (k) da ometa ili zaobiđe bezbednosne karakteristike Usluge ili bilo koje srodne veb stranice, drugih veb lokacija ili Interneta. Zadržavamo pravo da prekinemo korišćenje usluge ili bilo koje povezane veb stranice zbog kršenja bilo koje od zabranjenih upotreba.
ODELJAK 13 – ODRICANJE GARANCIJA; OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Ne garantujemo, ne predstavljamo niti garantujemo da će vaše korišćenje naše usluge biti neprekidno, blagovremeno, bezbedno ili bez grešaka.

Ne garantujemo da će rezultati koji se mogu dobiti korišćenjem usluge biti tačni ili pouzdani.

Saglasni ste da s vremena na vreme možemo ukloniti uslugu na neodređeno vreme ili otkazati uslugu u bilo kom trenutku, bez prethodnog obaveštenja.
Izričito se slažete da je vaše korišćenje ili nemogućnost korišćenja usluge na sopstveni rizik. Usluga i svi proizvodi i usluge koji vam se isporučuju putem usluge su (osim ako je izričito navedeno od nas) obezbeđeni „kao što jesu“ i „kako su dostupni“ za vašu upotrebu, bez ikakvog predstavljanja, garancija ili uslova bilo koje vrste, bilo eksplicitnih ili podrazumevane, uključujući sve podrazumevane garancije ili uslove za prodaju, kvalitet za prodaju, pogodnost za određenu namenu, trajnost, naslov i nekršenje.
Ni u kom slučaju Namestaj Prodaja, naši direktori, službenici, zaposleni, filijale, agenti, izvođači, pripravnici, dobavljači, pružaoci usluga ili davaoci licenci neće biti odgovorni za bilo kakvu povredu, gubitak, potraživanje ili bilo koje direktne, indirektne, slučajne, kaznene, posebne, ili posledične štete bilo koje vrste, uključujući, bez ograničenja, izgubljenu dobit, izgubljeni prihod, izgubljenu ušteđevinu, gubitak podataka, troškove zamene ili bilo koju sličnu štetu, bilo da je zasnovana na ugovoru, delikt (uključujući nemar), strogu odgovornost ili na drugi način, koji proizilazi iz vaše korišćenje bilo koje usluge ili bilo kog proizvoda nabavljenog korišćenjem usluge, ili za bilo koju drugu tvrdnju koja se na bilo koji način odnosi na vaše korišćenje usluge ili bilo kog proizvoda, uključujući, ali ne ograničavajući se na, bilo kakve greške ili propuste u bilo kom sadržaju, ili svaki gubitak ili štetu bilo koje vrste nastao kao rezultat korišćenja usluge ili bilo kog sadržaja (ili proizvoda) objavljenog, prenošenog ili na drugi način učinjen dostupnim putem usluge, čak i ako je obavešten o njihovoj mogućnosti.
Jer tako

moje države ili jurisdikcije ne dozvoljavaju isključenje ili ograničenje odgovornosti za posledičnu ili slučajnu štetu, u takvim državama ili jurisdikcijama, naša odgovornost će biti ograničena do maksimalnog stepena dozvoljenog zakonom.

DEO 14 – OŠTEĆANJE

Saglasni ste da ćete obeštetiti, braniti i držati bezbednim Namestaj Prodaja i naše matične kompanije, podružnice, filijale, partnere, službenike, direktore, agente, ugovarače, davaoce licenci, pružaoce usluga, podizvođače, dobavljače, pripravnike i zaposlene, bez opasnosti od bilo kakvog potraživanja ili zahteva, uključujući razumne advokatske naknade, koje je izvršila bilo koja treća strana zbog ili proisteklih iz vašeg kršenja ovih Uslova korišćenja usluge ili dokumenata koje oni sadrže referencom, ili vašeg kršenja bilo kog zakona ili prava treće strane.

ODELJAK 15 – DELIVOST

U slučaju da se utvrdi da je bilo koja odredba ovih Uslova korišćenja nezakonita, nevažeća ili neprimenljiva, takva odredba će ipak biti primenljiva u najvećoj meri dozvoljenoj važećim zakonom i smatraće se da je deo koji se ne može primeniti odvojen od ovih Uslova. Uručenje, takva odluka neće uticati na valjanost i sprovodljivost bilo koje druge preostale odredbe.

ODELJAK 16 – PRESTANAK

Obaveze i obaveze strana koje su nastale pre datuma raskida ostaju i nakon raskida ovog ugovora za sve svrhe.

Ovi Uslovi korišćenja usluge su na snazi osim i dok ih ne prekinete vi ili mi. Možete da prekinete ove Uslove korišćenja usluge u bilo kom trenutku tako što ćete nas obavestiti da više ne želite da koristite naše Usluge ili kada prestanete da koristite naš sajt.
Ako po našoj sopstvenoj proceni ne uspete, ili sumnjamo da niste uspeli, da se pridržavate bilo koje odredbe ili odredbe ovih Uslova korišćenja usluge, takođe možemo da raskinemo ovaj ugovor u bilo kom trenutku bez obaveštenja i vi ćete ostati odgovorni za sve dospele iznose do i uključujući datum raskida; i/ili shodno tome može da vam uskrati pristup našim Uslugama (ili bilo kom njihovom delu).

ODELJAK 17 – CEO UGOVOR

Naš propust da iskoristimo ili primenimo bilo koje pravo ili odredbu ovih Uslova korišćenja usluge ne predstavlja odricanje od takvog prava ili odredbe.

Ovi Uslovi korišćenja usluge i sve politike ili operativna pravila koja smo postavili na ovom sajtu ili u vezi sa Uslugom predstavljaju ceo ugovor i razumevanje između vas i nas i regulišu vaše korišćenje Usluge, zamenjujući sve prethodne ili istovremene sporazume, komunikacije i predloge , bilo usmeno ili pismeno, između vas i nas (uključujući, ali ne ograničavajući se na, sve prethodne verzije Uslova korišćenja usluge).
Bilo kakve nejasnoće u tumačenju ovih Uslova korišćenja usluge neće se tumačiti protiv strane sastavljača.

ODELJAK 18 – MERODAVNO PRAVO

Ovi Uslovi korišćenja usluge i svi posebni ugovori kojima vam pružamo Usluge biće vođeni i tumačeni u skladu sa zakonima Kruševca, 37000, Srbija.

ODELJAK 19 – PROMENE USLOVA KORIŠĆENJA

Najnoviju verziju Uslova korišćenja usluge možete pregledati u bilo kom trenutku na ovoj stranici.

Zadržavamo pravo, po sopstvenom nahođenju, da ažuriramo, promenimo ili zamenimo bilo koji deo ovih Uslova korišćenja usluge objavljivanjem ažuriranja i promena na našoj veb stranici. Vaša je odgovornost da periodično proveravate našu veb stranicu za promene. Vaše dalje korišćenje ili pristup našoj veb stranici ili usluzi nakon objavljivanja bilo kakvih promena ovih Uslova korišćenja usluge predstavlja prihvatanje tih promena.

ODELJAK 20 – KONTAKT INFORMACIJE

Pitanja u vezi sa Uslovima korišćenja usluge šaljite nam na [email protected]